Destia rakentaa Mutkalammen tuulipuistoa – Työmaapäällikkö kertoo jättihankkeen hallinnasta pilvipalvelun avulla

Destia rakentaa tuulipuistoinfraa Vestakselle Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla Mutkalammella, joka tulee valmistuessaan olemaan Suomen suurin. Sopimuksen mukaan Destia suunnittelee ja rakentaa tuulipuiston työmaatiet ja tuulivoimaloiden perustukset. Destia rakentaa myös tuulipuiston sähköverkon keskijännitekaapeloinnin. Destia käyttää uusimpia digitaalisia projektityökaluja ja hyödyntää niistä saatavaa dataa varmistaakseen projektin nopean ja täsmällisen valmistumisen.

 

Tuulipuistojen rakennusaikataulu perustuu hankkeen laajuuteen ja tarvittavaan työvoimaan. Mutkalammen tuulipuiston laajuuden – 4800 hehtaarin ja 69 tuulivoimalan – myötä projekti vaatii pidemmän valmistelu- ja rakentamisajanjakson. Rakennustyöt alkoivat vuoden 2021 alussa ja ensimmäiset voimalat pystytetään vuoden 2022 alkupuolella. Energiantuotanto alkaa kahdessa eri vaiheessa: vuoden 2022 lopussa ja vuoden 2023 heinä-syyskuussa. 

Haastattelimme Destian Työmaapäällikkö Heikki Jakomaata hankkeen hallinnasta ja seurannasta työmaapäällikön ja projekti-insinöörin näkökulmasta.

Mitkä olivat Infrakitin käyttökohteet ja käytetyt ominaisuudet?

Koko tuulivoimapuiston logistinen järjestely on tapahtunut Infrakitin kautta, tierakenteet, sähköasemat, perustukset sekä kaapelit mukaan lukien.

“Infrakitin ominaisuuksista projektilla käytettiin kaikkea muuta kuin projektidokumentaatiota, tämäkin vain sen takia, että alun perin dokumentaatiota oli jo niin monessa muussa paikassa, ettei haluttu siihen lisätä.“

“Meille mallintaminen ja koneautomaatio olivat tärkeimmät ydinasiat, meitä palveli tässä projektissa äärimmäisen hyvin drone-kuvien vienti karttapohjaan, ja töiden nykytilanteen tallentaminen kuvina. Erityisesti se, että kuvat saatiin tallennettua kohteeseen, on ollut äärimmäisen tärkeä ominaisuus tilaajan suuntaan viestimisessä. “

“Tilaajan suuntaan viestintä helpottuu, koska pystymme näyttämään valokuvista projektin nykytilanteen ja töiden etenemisen.”

“Kun miettii projektin mittakaavaa: 14 kilometriä suuntaansa ja pitää sisällään 69 kilometriä teitä; jos olisi pitänyt lähteä paikanpäälle tarkistamaan esimerkiksi ojan leveyttä luonnossa, niin aikaa olisi kulunut vähintään yksi tai kaksmi tuntia. Infrakitin avulla pystyimme ottamaan drone-kuvan pohjalle ja tekemään karkean mittauksen kuvasta. “

“Tätä ominaisuutta olemme monta kertaa käyttäneet tilaajalle näyttääksemme teiden leveyden, pidän tätä erittäin hyvänä ja tehokkaana ominaisuutena.”

“Se että saadaan otettua Infrakitin kautta ihan perinteisiä valokuvia ja vietyä myös ne kartalle tuo näille kuville hirveästi lisäarvoa sen sijaan että joutuisi miettimään mistä se on otettu.”

Miten tällaisella projektilla työskentely eroaa muista projekteista?

“Koska projektin fyysinen mittakaava on valtava on nykytilanteen seuranta helpompaa, kun tietokoneella voi siirtyä kohteesta toiseen tarkistamaan töiden etenemistä. Siitä on ollut vielä suurempi hyöty kuin normaalisti.”

Mitkä ovat suurimmat hyödyt teille?

“Tilaajan suuntaan viestintä työvaiheista on ollut huomattavasti selkeämpää ja väärinymmärrysten määrä vähentynyt Infrakitin ja drone-kuvien avulla.”

Tuliko vastaan jotain uusia/yllättäviä hyötyjä? Opitteko jotain uutta?

“Esimerkiksi mesasauva ja sen erilaiset käyttömahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen on tullut uutena. Erityisesti itselle tuli yllätyksenä kuinka laajat mahdollisuudet tässäkin on, kun mielikuvitusta hyödyntää.”

Mitä sanoisitte esim. Keski-Euroopassa Infrakitin hankintaa harkitsevalle?

“Jos mietin näitä ulkomaalaisia tilaajia, he ovat omien kokemusten perusteella hyvin tarkkoja dokumentaatiosta niin Infrakit mahdollistaa selkeän ja tarkan reaaliaikaisen dokumentaation työkohteissa. Se on nykymaailmassa arvokkaampaa ja arvokkaampaa.”

“Erityisesti Infrakitin mahdollistama drone-kuvien vienti karttapohjalle on yllättänyt tilaajat siitä, miten hyvin saamme tuotua heille tietoa projektilta.”

“En tiedä miten projekti olisi tehty ilman Infrakitiä, pelkän kuvankaappauksen avulla saa jo niin paljon irti hankkeen nykytilanteesta, että ilman sitä seuranta olisi ollut hyvin vaikeaa.”

“Omasta mielestäni jos Infrakitiä ei olisi ollut, en suoraan sanoen tiedä miten tämä projekti olisi tehty. Tai ehkä olisi, mutta seuranta olisi ollut mahdotonta. Infrakitistä pystyy jo pelkän kuvankaappauksen avulla ottamaan niin paljon tietoa irti ja tekemään dokumentaatiota, jolla pääset etenemään seuraavaan vaiheeseen.”

Kuva: Destia

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.