Destia bruker Infrakit til å administrere infrastrukturbygging gjennom et omfattende vindparkprosjekt i Mutkalampi

Destia, Finlands største selskap for infrastrukturtjenester, bygde infrastruktur for Vestas Wind Systems i Mutkalampi i det sentrale og nordlige Österbotten. Med 69 turbiner blir vindparken Finlands største. Vindparken settes i drift i to faser; i slutten av 2022 og i perioden juli–september 2023.

 

Destia utformet og bygde veiene til vindparkområdet og fundamentene for turbinene, i tillegg til mellomspenningskablingen for vindparkens strømnett. For å sikre at prosjektet ble fullført etter planen og til de nøyaktige spesifikasjonene, brukte Destia Infrakits toppmoderne digitale prosjektteknologi.

Vi intervjuet Destia byggeplassleder Heikki Jakomaa om prosjektledelse og overvåking sett fra et prosjektteknisk perspektiv.

Hvordan brukte dere Infrakit i prosjektet?

«Den logistiske organiseringen av infrastrukturkonstruksjonen til hele vindparken ble utført ved hjelp av Infrakit, inkludert veikonstruksjoner, transformatorstasjoner, fundamenter og kabling.»

«Bortsett fra prosjektdokumentasjonen som ble håndtert på andre måter etter avtale, brukte vi alle de øvrige funksjonene i Infrakit.»

«For oss var modellering og maskinautomatisering det viktigste. Eksportering av dronebilder til kart var en ekstremt nyttig Infrakit-funksjon for dette prosjektet, det samme gjaldt bruken av bilder for å holde oversikt på gjeldende status gjennom de ulike fasene. Spesielt var det ekstremt nyttig å kunne lagre bilder fra byggeplasskartene og planene, for kontinuerlig kommunikasjon med klienten.»

«Det var lett å holde kunden informert, siden vi kunne bruke bildene som ble lagret for å vise dem status for prosjektet og fremdriften av arbeidet til enhver tid.»

«Prosjektets omfang var enormt, det strakte seg 14 kilometer i hver retning og krevde bygging av totalt 69 kilometer med vei. Hvis du hadde måttet besøke byggeplassen for å eksempelvis kontrollere bredden på en grøft, ville det ha tatt minst en time eller to. Ved hjelp av Infrakit var vi i stand til å gjøre omtrentlige målinger når vi trengte dem, ved å bruke dronebilder tatt på byggeplassen.»

«Dette er en fantastisk funksjon ved Infrakit. Vi brukte den mange ganger for å blant annet vise kunden bredden på veier.»

«At vi kan ta vanlige bilder via Infrakit og legge dem til i kartet gir mye verdi til bildene, siden det sikrer at vi aldri mister oversikten over nøyaktig hvor et bilde ble tatt.»

Hva gjorde dette prosjektet annerledes enn andre?

«Fordi den fysiske skalaen til prosjektet var enorm, var det lettere å overvåke fremdriften av arbeidet virtuelt. Denne datastyrte tilnærmingen var mer nyttig i dette prosjektet enn til vanlig.»

Hva var de viktigste fordelene for dere?

«Infrakit og bruken av dronebilder lot oss kommunisere tydelig med klienten om de forskjellige arbeidsfasene og unngå misforståelser.»

Kom dere over noen Infrakit-funksjoner som var nye for dere?

«Ja. Blant funksjonene som var nye for oss, var oppmålingsfunksjonen ved bruk av tredjeparts kartleggingsutstyr. Den gir et bredt spekter av muligheter.»

Hva vil du si til eksempelvis selskaper i Sentral-Europa, som vurderer å bruke Infrakit?

«Vår erfaring er at utenlandske entreprenører er veldig nøye når det gjelder dokumentasjon. Infrakit gjør det mulig å lage tydelig og nøyaktig sanntidssidedokumentasjon, noe som blir stadig mer verdifullt.»

«Spesielt eksporten av dronebilder til byggeplasskart ved hjelp av Infrakit, gjorde det mulig for oss å holde kunden nøye informert om fremgangen vår – de var imponert over dette.»

«Jeg vet ikke hvordan dette prosjektet kunne blitt gjennomført uten Infrakit. Selv bilder alene kan gi en god del innsikt over den aktuelle tilstanden til et prosjekt. Uten dette ville overvåking vært svært vanskelig.»

«Jeg vet ikke hvordan dette prosjektet kunne blitt gjennomført uten Infrakit. Sanntidsovervåking ville vært umulig uten. Infrakit kan trekke ut mye informasjon fra bare et bilde og opprette dokumentasjon for bruk i neste fase av arbeidet.»

Bilde: Destia

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.