ProDigials forskningsprogram tilldelas pris vid infrastrukturevenemanget Kuntatekniikan päivät i Björneborg, Finland – Infrakit del av pilotprojekt i Lahtis och Jyväskylä

Tammerfors universitet rapporterade ursprungligen om ämnet den 8 juni 2022. Läs originalartikeln på finska här.

Forskningsprogrammet ProDigial vid universitetets forskningscenter Terra tilldelades pris som ett framgångsrikt utvecklingsprojekt vid infrastrukturevenemanget Kuntatekniikan päivät i Björneborg.

Finska kommunalteknikförbundet (FAME) delar årligen ut priset ”Kuntatekniikkas utvecklingsprojektsprestation” till betydande bygg- och utvecklingsprojekt som har en bred nationell inverkan.

Syftet med forskningsprogrammet är att utveckla medel och verksamhetsmodeller som förbättrar produktiviteten, främjar utnyttjandet av digitalisering under hela infrastrukturens livscykel och ger en helhetsbild av systemet. Praktiska infrastrukturprojekt som testar nya medel och verksamhetsmodeller utgör en integrerad del av forskningen. (8 juni 2022 tuni.fi)

Infrakit har varit involverad i forskningen i pilotprojekten som genomförts i Lahtis och Jyväskylä.

Infrastrukturprojektet som genomförts vid en gammal garnison i Hennala, Lahtis, fokuserar på att bygga ett bostadsområde för 5 000 personer, på ett sätt som respekterar traktens historia och med hjälp av den tidiga entreprenörsinblandningsmodellen. Syftet med projektet, där Infrakit är en viktig applikationsleverantör och utvecklingspartner, är att utveckla en verksamhetsmodell för att ställa och verifiera kvalitetskrav.

Pilotprojektet som genomfördes i Jyväskylä syftar till att utveckla BIM-användningen inom platsförvaltning. Projektet med inriktning på återställandet av Tourujoki älv fungerar som utvecklingsplattform. I projektet agerar Infrakit som en viktig applikationsleverantör som utför det praktiska arbetet med att ge en ögonblicksbild för platsförvaltning.

Läs mer om forskningen och pilotprojekten på finska här.

Damyanti Rathore
July 5, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.