Presentation av anställd: Amine Sijilmassi, servicechef, Infrakit SARL

Jag heter Amine, och jag började nyligen arbeta för Infrakit som servicechef i Frankrike.

Min bakgrund vid Infrakit började med en kaffe på Intergeo för fyra år sedan. Jag upptäckte en fantastisk, innovativ lösning, men dessutom upptäckte jag ett underbart team med värderingar. Människor som vill åstadkomma verklig förändring inom byggbranschen. Dessa människor är nu mina kollegor, och jag är jätteglad över att få arbeta med dem varje dag.

Jag kommer från en lantmäteribakgrund och har viss erfarenhet av GNSS-antenner och CAD-programvara. Under loppet av min karriär av har jag haft olika roller: lantmätare, teknisk supportingenjör och ansvarig för CAD-utbildning. Dessa erfarenheter har hjälpt mig att växa både i yrket och som person, och att inse vad jag verkligen vill göra under återstoden av min yrkesbana: hjälpa kunder. För mig är nyckeln till framgång den service och det stöd jag kan ge kunderna, och det samarbete vi kan ha.

Under de senaste åren har jag inte sett många företag som är så måna om att kunderna ska bli nöjda och lyckas. För Infrakit är kunden högsta prioritet. Detta är inte bara något jag säger, utan det är fakta, och här är några exempel.
• I Infrakits serviceteam samarbetar vi för att hjälpa våra kunder, även om vi arbetar i olika länder. Vi använder oss av konceptet ”Globala tjänster”.
• Utöver teknisk support och utbildning erbjuder serviceteamet även våra kvalificerade anställdas expertis för att hjälpa kunden under projektets alla etapper.
• Enkätundersökningar för att få feedback från kunderna, som omvandlas till en indikator/ett betyg.

Låt oss samarbeta för att göra infrastrukturprojekten mer effektiva och hållbara. Vår framgång är våra kunders framgång, och detta är en av de främsta motivationerna att fortsätta att göra det vi gör på Infrakit.

Damyanti Rathore
March 10, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.