Statens vegvesen bygger nya E18 Vestkorridoren

Statens vegvesen ansvarar för att underhålla riks- och europavägarna i Norge. Myndigheten har tre roller – byggherre, myndighet och fackorganisation – i arbetet med att förvalta väginfrastrukturen i Norge.

I skrivande stund håller Statens vegvesen på med att bygga nya E18 Vestkorridoren, där myndigheten ansvarar för både projektering och anläggning av vägen. Projektet är en del av Oslopaket 3 och ingår i den internationella transportplanen för 2018–2029. Infrakit har använts under hela projektet och i samband med det tog vi kontakt med BIM-ansvarig för E18 Vestkorridoren, Marius Fidje Hope. Han har huvudansvaret för Infrakit och därför ville vi höra hans erfarenheter av plattformen.

Projekt och planering

E18 Vestkorridoren är ett stort projekt i två etapper, både E18 Lysaker – Ramstadsletta och E18 Ramstadsletta – Nesbru. Den gamla vägen behöver en uppgradering eftersom det är en tungt trafikerad sträckning med problem med buller och luftföroreningar, köbildning och begränsad framkomlighet för kollektivtrafiken.

Nya E18 ska bli en funktionell väg som är förberedd för utveckling av storstad och städer vilket innebär att fler ska kunna pendla med kollektivtrafik, med cykel eller till fots. Första etappen av projektet är redan i gång och enligt planeringen ska etappen vara färdigställd 2028. Statens vegvesen arbetar även med att göra en områdesplan för E18 Ramstadsletta – Nesbru, en etapp som enligt planeringen ska vara färdig 2023.

Användningen av Infrakit i projektet

Marius berättar att Anders på Infrakit tog kontakt under en branschdag för E18 Vestkorridoren, och det var så Infrakit kom att bli en del av projektet.

– Vegvesenet upplevde att Infrakit var ett bra sätt att uppfylla framförallt ett av deras behov, nämligen bildhantering, säger Marius.

«Infrakit köptes in på grund av bildhanteringsfunktionen som är enkel att lära sig och använda. Det är smidigt att ladda upp, hitta, sortera och skriva ut bilder.»

Marius är i full gång med att lära de som arbetar i projektet om hur Infrakit fungerar på datorer och mobiler. Han har även gjort en enkel användarmanual till de som använder lösningen. Utöver det går det att vid behov få hjälp av Anders på Infrakit. Nu är det allt fler som använder Infrakit i arbetet med vägprojektet och Marius avslöjar att det hittills handlar om cirka 980 bilder från projektet.

Ledningen för Statens vegvesen har en önskan om att de anställda ska vara framtidsfokuserade och använda sig av ny teknik för att få bättre resultat.

– Det kan vara utmanande att få med alla på tåget och då är det viktigt att inte lägga ribban för högt, säger Marius.

«Man måste ta höjt för att det blir fel, men de anställda måste också våga göra fel när de använder lösningen. Den största utmaningen hittills är kanske att avdramatisera tekniken så att ingen drar sig för att använda den.»

Marius avslutar med att säga att det handlar om intresse och vilja, och inte ålder, när det gäller att börja använda digitala lösningar som Infrakit. Viljan att prova något nytt kan vara lika stark hos 65-åring som en 35-åring.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.