Pilotprojekt Pori stad

Vår försäljningsingenjör Jero Juujärvi presenterar ett pilotprojekt som har genomförts i Pori i Finland:

Projektkrav

Staden Pori har länge haft planer på att digitalisera sina infrastrukturprojekt. Målet har varit att genomföra maskinstyrning så snart som möjligt, modernisera dokumentationen av arbetet och göra hela genomförandet av infrastrukturprojekt effektivare.

Vi mötte Olli-Pekka Ihalainen chef för stadens mätavdelning, och kom överens om starten på en pilot för ett infrastrukturprojekt i Lautamiehentie-gatan. Förutom Infrakit ingick en grävmaskin med Moba maskinstyrning.
VA och gatuplanering var nödvändig för att skapa BIM-modellerna.

Huvudsyftet med projektet var att få förståelse för vad BIM-baserad implementering av ett infrastrukturprojekt innebär och därmed se nyttan av denna metod för framtida projekt i Pori.

Projektet

Infrakit användes för att få en översikt över projektets framsteg, dokumentation av utfört arbete och ta georefererade bilder . Ansvar och uppgifter har ändrats för mätteknikerna nu när grävmaskinen utförde “inbyggd” kvalitetskontroll, vilket ledde till tidsbesparingar och större fokusering på andra uppgifter.

Man kan emellertid inte undvika utmaningar i ett infrastrukturprojekt. Den största utmaningen kom troligen från “sista minuten” beslutet att använda Infrakit. Konsulter, arkitekter och flera av dem som arbetade i projekteringsfasen hade bråttom för att bekanta sig med kraven på hur BIM-modellerna skulle produceras. BIM-modellerna granskades fortlöpaande och förbättrades en hel månad efter projektstarten.

Trots att stadens infrastrukturlavdelning hade flera pågående projekt samtidigt och arbetstrycket var stort från tidigare var vi alla mycket nöjda med resultatet.

Till exempel kan vi nu hitta information om ledningar och brunnar som är dolda under ytan. Dessa “as-built” data kommer att finnas tillgängliga och kommer att användas för framtida drift och underhållsarbete.

Fördelar med att använda Infrakit

Efter projektet diskuterade vi fördelarna med att använda Infrakit och beräkna de tidsbesparingar som uppnåddes.

Vi gjorde en grov uppskattning av nyttan som visade tidsbesparing per deltagare i projektet. Vidare jämförde vi antalet timmar intjänade med investeringa över ett år

Tyvärr sparade staden Pori endast 2 083 400 kronor, vilket motsvarar 3,46%. Kostnadsfördelarna hos Infrakit är positiva och besparingarna var 11,5 gånger kostnaden. Ändå kunde vi ha uppnått ett mycket bättre slutresultat om Infrakit tidigare använts i konstruktionsfasen, vilket i sin tur leder till bättre förberedelser inför byggfasen.

Att ta hand om nya lösningar och metoder är alltid en utmaning och det ideala resultatet visar sig vara omöjligt att uppnå. Normalt ser vi 5% besparingar i pilotprojekt och efter att processerna är optimerade ökar besparingarna till 20%.

Vad förbättrades?

“Personligen vill jag se att maskinstyrningen får större betydelse för piloten, men projektet hade inte tillräckligt med utrustning med maskinstyrning. I framtiden är byggmaskiner med maskinstyrning något att ta hänsyn till i anbudsförfarandet.

Ordföranden var särskilt nöjd med att kunna ta med modeller och annan projektinformation till anläggningen med mobilen. Infrakit gör dokumentationen enklare “, säger Olli-Pekka Ihalainen.

Använd Infrakit i framtiden

Planen är att använda Infrakit för att genomföra ett projekt som startar hösten 2019.

Rekommenderar du Infrakit för andra organisationer?

“Jag rekommenderar alla som arbetar med infrastrukturprojekt för att bekanta sig med Infrakit. Jag vill säga att tjänsten fungerar för alla projekt som har en kostnadsram från 200 000 kronor uppåt. Det kommer att effektivisera kvalitetskontrollen och förbättra projektöversikten, vilket gör drift och underhåll enklare för eftervärlden, säger Olli-Pekka Ihalainen.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.