Dura Vermeer anlägger ny asfalt i Hoofddorp tack vare marXact och Infrakit

Precis som stenarna i din trädgård, behöver trottoarerna i ditt grannskap också underhållas. Det här är storskaliga underhållsprojekt som involverar en stor mängd stenar, data och ansvar. Under de kommande två åren kommer Dura Vermeer arbeta med att asfaltera ett helt bostadsområde i Hoofddorp, Graan voor Visch. Till detta använder de en unik kombination av hårdvara från marXact och mjukvara från Infrakit. Vi frågade Carlo Eppink, Performer 3 på Dura Vermeer, om deras erfarenheter.

Mätning av trottoarer

Inom projektet Graan voor Visch använder man elarbeten i så stor utsträckning som möjligt. Man använder allt elektriskt som finns tillgängligt på marknaden, från motorslipmaskiner till spadar och vibrationsplattor. En särskild elinstrumentbräda håller koll på vad man sparar i diesel. Genom att mäta trottoarer digitalt, och därmed minska onödig pappersanvändning, tar man ett stort steg mot att arbeta hållbart.

”Vi använder kombinationen Infrakit-marXact till vår mätning, för att veta exakt vad vi arbetar med. Vi använder UNI-GR1 för att mäta den gamla situationen, varefter alla specifikationskostnader läggs in i Infrakit, och dessa mäts per byggspecifikation. Detta ger oss en snabb, enkel och detaljerad översikt, med hjälp av vilken vi kan visa vår kund – i detta fall kommunen i Haarlemmermeer – vilka gator som bryts upp och vilka mängder det handlar om. Det senare gäller även för vår kommunikation med underleverantörer. Det brukade finnas ett streck på däcket som kunde blekna på grund av regn eller blåst, men nu är våra punkter digitala och till och med centimeterprecisa”, förklarar Carlo Eppink.

Avlastande tekniker

“Vi har utvecklat en fältapp och en nätbaserad molnmiljö som passar bra för infrastrukturprojekt så som Dura Vermeers projekt”, säger Infrakits försäljningschef Dennis Wieringa. ”Mjukvaran fungerar som en instrumentpanel som gör olika filtyper tillgängliga för projektteamet under genomförandefasen. Tack vare detta, kan verkställare så som Carlo ha alla relevanta ritningar av den befintliga och den nya situationen digitalt och nära till hands. En extra funktion i fältappen är fotohantering, vilket låter användaren ta foton direkt i fältappen eller ladda upp foton från en annan enhet i efterhand. Du kan koppla fältappen till UNI-GR1 från marXact, och därmed kan operatörer enkelt utföra mätningar för revision på plats. Detta avlastar arbetsbördan för mätningstekniker och ger ledningsgruppen möjlighet att hålla koll på sina egna framsteg.”

Eppink: ”När man promenerar in i grannskapet med en sådan lantmäteristolpe i handen blir man genast mer synlig. Jag gör själv regelbundna mätningar, precis som områdesassistenten för det här projektet. Han ansvarar också för projektkommunikationen till lokalinvånare och blir igenkänd oftare, eftersom han även jobbar med mätningar. Det är en trevlig bonus utöver de andra fördelarna.”

Från ett projekt till ett annat

”Graan voor Visch är det andra projektet i Hoofddorp där jag mäter digitalt, efter Tudorpark. Den stora fördelen med att mäta avlopp i detta område är att du direkt kan se om du är på rätt plats när du markerar en punkt. Detta är viktigt för oss, eftersom vi bereder mark för såväl byggnation som bostäder. Det kan ta upp till ett år från inmätning av punkten för det centrala avloppssystemet, tills husanslutningen faktiskt genomförs. Därför måste du kunna lita på tidigare inhämtad data.

Killarna som jobbar med fältmätningen, projektledare och projektchefer, kan följa utvecklingen via sina datorer eller surfplattor. Kvalitetsdata och framsteg syns omedelbart. Projektledaren kan till exempel indikera direkt ifall det har skett en miss, utan att du märker det förrän i slutet av projektet. Detta sparar oss mycket tid och ibland till och med en extra tur till projektplatsen.”

En skräddarsydd mätningsupplevelse

marXacts medgrundare Tommy van der Heijden: “Vårt mål är att göra enkel digital mätning tillgänglig för alla, till ett rimligt pris, oavsett yrkesroll och tidigare erfarenhet. Detta blir väldigt enkelt enbart om du låter användaren välja, och gör det möjligt för den personen att själv skapa undersökningsprocesser. Integrering med andra organisationer, i likhet med Dura Vermeers integrering med Infrakit, bidrar till det. Du skapar en personlig mätningsupplevelse, helt anpassad för denna specifika situation. Samtidigt visar det hur universella marXact och dess produkt är, och hur fokuserade på samarbete och (slut)användare vi alla borde vara som parter inom den här branschen.”

”Den här kombinationen verkar ha skapats specifikt för oss. Mjukvaran motsvarar AutoCAD, där ritningar kan laddas direkt och mätningen går snabbare. Det är ett enkelt system som du snabbt kan behärska, och genom vilket du exempelvis kan mäta den gamla och den nya beläggningen på en karta innan du gör en översyn, utan att det blir din huvudsakliga uppgift. Vi kommer att ha mycket roligt med det här under de kommande åren”, avslutar Eppink.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.