Infrakit kobler infra-prosjektdeltakere til et felles informasjonsstyringssystem

Arbeidsmiljøet som Infrakit ble utformet for, er ganske omfattende og mangfoldig.. Mange forskjellige parter er involvert i infrakonstruksjonsprosessene: infraeiere, designere, entreprenører og underleverandører. Disse partene har også forskjellige synspunkter og behov når det gjelder en flytende og effektiv byggeprosess. Det er nettopp derfor Infrakit er utviklet for hele infrakonstruksjonens livssyklus.

Infrakit gjør det mulig for alle parter å dele sanntidsinformasjon for å sikre prosjekter suksess, få tilgang til visuell lokasjonsbasert dokumentasjon for å forbedre kvalitetskontrollen og administrere blandede flåter på én enkelt plattform for å øke effektiviteten på stedet.

Denne artikkelen forklarer kortfattet hvordan Infrakit løser noen av hovedutfordringene som disse forskjellige interessentene møter i det daglige arbeidet. Gjennom de 12 årene vi har vært i drift, har vi lært at dataflyt og delt informasjon er nøkkelelementer i effektive byggeprosesser av høy kvalitet.

Infraeiere – strømlinjeform prosjektledelsen deres

Noen av infraeiernes typiske problemstillinger inkluderer prosjektkostnadene, tidsplanen og kvaliteten på konstruksjonen. Nå til dags øker også presset for digitalisering og bærekraft.

Infrakit gjør det mulig for infraeiere å akselerere digitaliseringen med en skyløsning, samtidig som de gir dem eksperttjenester for å øke driftseffektiviteten. Med plattformen forbedres konstruksjonskvaliteten også ved tilgang til sanntidsinformasjon gjennom hele prosjektets livssyklus for å øke tilliten og åpenheten for alle involverte parter. Prosjektkvalitet kan gjennomgås og godkjennes gjennom visuell dokumentasjon for å sikre et vellykket prosjekt.

Byggearbeid kan utføres med 3D-design for å muliggjøre forbedret arbeidsflyt. Etterarbeid og ventetider reduseres drastisk sammen med prosjektets CO2-utslipp, som på sikt fører til en mer bærekraftig metode for byggarbeid.

Fra og med et implementeringsprosjekt kan infraeiere fullstendig digitalisere prosessene sine, ved hjelp av Infrakit-tjenestene. Med plattformen kan infraeierne spare opptil 20 % i totale prosjektkostnader. Infrakit har gjort det mulig for kundene våre å jobbe mer effektivt og med et bedre samarbeid. Mange infraprosjekter er fullført raskere enn planlagt, og med store besparelser.

Entreprenør – gi byggeplassen en vitamininnstprøytning

Entreprenører må sikre løpende lønnsomhet for det pågående prosjektet. Prosjektlevering er et sentralt element; overholde eiers krav til kostnader, kvalitet og tidsplan. Infrakit tilbyr en sentralisert skyplattform, hvor entreprenører enkelt og effektivt kan kontrollere alle faser, ressurser, verktøy og maskinpark. Situasjonsbevissthet og prosjektfremdrift i sanntid finnes i plattformen, tilgjengelig fra forskjellige enheter som smarttelefoner og nettbrett som er enkle å bruke på byggeplassen.

Sanntidsinformasjon gir entreprenører en måte å administrere og dele visuelle data for å forbedre prosjekt- og kvalitetskontroll, samtidig som tillit og åpenhet øker. Det er enkelt å lykkes med implementeringen med en brukervennlig løsning og ekspertstøtte.

Også innen styring av masseflytting tilbyr Infrakit et kraftig verktøy. Du kan overvåke lastebiler i sanntid, og få automatisk dokumentasjon av hele logistikken. Generelt får entreprenører bedre kvalitetskontroll med mindre feil og omarbeidelser, noe som også betyr mindre klager. Ved å koble sammen data, mennesker og maskiner, sikrer Infrakit at alle prosjektpartene jobber med de siste planene og tidsplanene. Da unngås sløsing av ressurser og kostbare feil, totalen fører til en mer bærekraftig arbeidsmetodikk.

Uavhengig av utstyrs- og programvaremerker, kan Infrakit brukes med forskjellige typer maskiner og integrasjoner. Overleveringsfasen gjøres uanstrengt, siden all informasjon om konstruksjonen allerede finnes i Infrakit. Overvåking av prosjektfremdriften kan gjøres ved hjelp av landmålings- og maskinstyringsloggpunkter, bilder, ortofoto og dronevisning.

Sømløs informasjonsflyt fra design- og byggefasen til kvalitetsdokumentasjon

Designerne må sørge for at designene kan konstrueres. Når det er nødvendig, bør også byggedokumentasjon og avviksdokumentasjon kontrolleres. Hvordan kan du dessuten sikre at kunden har de nyeste designene, når de er i bruk til enhver tid? Med Infrakit gjøres alt dette enkelt. Designere kan effektivt innhente bygningsdata og overlevere dokumentasjon fra Infrakit. Sanntidsvisningen i Infrakit gir fordeler til alle involverte parter, takket være bedre og øyeblikkelig kommunikasjon, samarbeid og dokumentasjon.

Første skritt mot mer digitaliserte og bærekraftige infraprosjekter

Når din bedrift er interessert i å digitalisere prosjektene sine, er første trinn å kontakte salgsekspertene våre. Da ordner vi et gratis planleggingsmøte. Alle behovene identifiseres, og et implementeringsprosjekt kan planlegges i henhold til kundens behov. Tjenesteteamet vårt er klare til å hjelpe og gi veiledning for plattformen vår. Hvert trinn gjøres med den nye, modellbaserte byggeprosessen.

Damyanti Rathore
April 14, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.