Forskningsprogrammet ProDigial mottok pris ved infrastrukturarrangement Kuntatekniikanpäivät i Pori, Finland – Infrakit er en del av pilotprosjekter i Lahti og Jyväskylä

Universitetet i Tampere rapporterte opprinnelig om begivenheten den 8. juni 2022, les den originale artikkelen på finsk her.

Forskningsprogrammet ProDigial fra universitetets forskningssenter Terra, mottok pris for å være et vellykket utviklingsprosjekt. Begivenheten foregikk på infrastrukturarrangementet Kuntatekniikan päivät i Pori.

Den finske foreningen for kommunalteknikk (FAME) deler ut den årlige prisen «Kuntatekniikkas utviklingsinitiativoppnåelse», til betydelige bygge- og utviklingsprosjekter som har bred nasjonal innvirkning.

Målet med forskningsprogrammet er å utvikle virkemidler og driftsmodeller som forbedrer produktiviteten, fremmer utnyttelsen av digitalisering gjennom hele livssyklusen til infrastrukturen og gir et helhetsbilde av systemet. Praktiske infrastrukturprosjekter som tester nye virkemidler og driftsmodeller utgjør en integrert del av forskningen. (8. juni 2022 tuni.fi)

Infrakit har vært involvert i forskningen ved pilotprosjektene som er utført i Lahti og Jyväskylä.

Infrastrukturprosjektet som ble utført ved en gammel garnison i Hennala i Lahti, fokuserer på bygging av et boligområde for 5 000 mennesker. Det skjer på en måte som respekterer historien og ved å bruke den tidlige involveringsmodellen for entreprenører. Målet med prosjektet, der Infrakit er en sentral applikasjonsleverandør og utviklingspartner, er å utvikle en driftsmodell for å fastslå og verifisere kvalitetskrav.

Pilotprosjektet, som ble utført i Jyväskylä, har som mål å utvikle BIM-utnyttelse ved styring av byggeplassen. Prosjektet med fokus på restaurering av elven Tourujoki, fungerer som utviklingsplattform. I prosjektet deltar Infrakit som en sentral applikasjonsleverandør, som utfører det praktiske arbeidet med å gi et øyeblikksbilde for administrasjonen av byggeplassen.

Les mer om forskningen og pilotprosjektene på finsk her.

Damyanti Rathore
July 5, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.