Statens vegvesen bygger ny E18 Vestkorridoren

Statens vegvesen skaper smarte og sammenhengende transportsystemer i hele Norge, og er ansvarlige for å ta vare på riks- og europaveiene her til lands. Forvaltningsorganet tar på seg tre ulike roller – som byggherre, myndighetsorgan og fagorgan – i arbeidet med å ivareta veitransportsystemet i Norge.

I dag er Statens vegvesen i gang med å bygge ny E18 Vestkorridoren, hvor forvaltningsorganet er ansvarlig for både planlegging og bygging. Prosjektet er en del av Oslopakke 3 og inngår i den nasjonale transportplanen for 2018–2029. Infrakit har blitt tatt i bruk i prosjektet, og i den sammenheng har vi tatt en prat med BIM-ansvarlig for E18 Vestkorridoren, Marius Fidje Hope. Han er ansvarlig for Infrakit, og dermed ønsket vi å høre om hans opplevelse av plattformen.

Prosjekt og planer

E18 Vestkorridoren er et stort prosjekt med to etapper, både E18 Lysaker – Ramstadsletta og E18 Ramstadsletta – Nesbru. Den gamle veien trenger en oppgradering da det er en svært trafikkert strekning som er berørt av støy- og luftforurensning, kø og dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikken.

Ny E18 skal bli en funksjonell vei som legger til rette for utvikling av by og sted, noe som innebærer at flere kan reise kollektivt, med sykkel eller til fots. Første etappe av prosjektet er allerede påbegynt og er planlagt ferdigstilt i 2028. Statens vegvesen er også i gang med å lage en reguleringsplan for E18 Ramstadsletta – Nesbru, denne er planlagt ferdigstilt i 2023.

Bruken av Infrakit i prosjektet

Marius forteller at Anders tok kontakt under en bransjedag for E18 Vestkorridoren, og at det var slik Infrakit kom til å bli benyttet under prosjektet.

– Vegvesenet skjønte at Infrakit var godt egnet til ønsket bruk, nemlig bildehåndtering, sier Marius.

«Infrakit ble kjøpt på grunn av god bildehåndtering, som er enkel og intuitiv å bruke. Det er enkelt å laste opp, finne, sortere og, i ettertid, ta ut bilder.»

I dag er Marius i full gang med å lære prosjektarbeiderne hvordan Infrakit brukes på mobil og nettbrett, og han har også laget en enkel veiledning til dem som benytter seg av løsningen. I tillegg er det hjelp å hente fra Anders ved behov. Nå er det flere og flere som begynner å ta i bruk Infrakit i prosjektet, og Marius avslører at det har blitt tatt cirka 980 bilder til nå.

Ledelsen i Statens vegvesen ønsker at ansatte skal være fremoverlente og ta i bruk ny teknologi for å få bedre resultater.

– Det kan likevel være utfordrende å få alle med på lasset, og da er det er viktig å ikke legge lista for høyt, sier Marius.

«Man må ta høyde for at det skjer feil, men folk må også tørre å ta det i bruk og våge å gjøre feil. Den største utfordringen til nå er kanskje å avmystifisere teknologien, slik at folk ikke er redde for å bruke den.»

Marius avslutter med å si at ønsket om å ta i bruk digitale løsninger, som Infrakit, har å gjøre med både vilje og interesse, og i hvert fall ikke alder. Viljen til å prøve noe nytt kan være like sterk, eller sterkere, hos en på 65 som en på 35.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.