Fagskolen Innlandet lærer studentene å bruke Infrakit

Fagskolen Innlandet er Norges største offentlige fagskole med rundt 1500 studenter. Fagskolen tilbyr det største studietilbudet blant alle fagskolene på Østlandet, og noen av fagretningene skolen tilbyr er bygg, BIM og anlegg. Under anlegg har de emner som geomatikk, BIM for anlegg, anbud og kalkulasjon, prosjektstyring, kommunalteknikk, 3D modellering og LØM (Ledelse, Økonomi og Markedsføring).

Fagskolen Innlandet tilbyr en yrkesrettet opplæring, og det er gjerne studenter med fagbrev, som ønsker å gjøre seg selv mer ettertraktede, som søker seg til skolen. Fagskolen har valgt å ta i bruk Infrakit innenfor noen av studieretningene, primært i anleggsstudiet. Vi tok en prat med Morten Flaglien, Faglærer innen anleggsfag på skolen og tidligere prosjektleder i Vestre Toten kommune, for å høre om hvordan Infrakit skal brukes i pensum og hvordan kjennskap til plattformen kan gagne studentene i arbeidslivet.

Hvorfor bruke Infrakit i opplæringen?

Morten forteller at han først ble kjent med Anders og Infrakit da han jobbet som geomatiker i Statens vegvesen, men at han som prosjektleder i Vestre Toten kommune begynte å bruke det i prosjekt. Grunnen til at skolen ønsket å ta i bruk Infrakit i enkelte av studiene er for å gjøre studentene bedre rustet til møtet med arbeidsplassen noen av de vil møte.

I den forbindelse er det viktig med kjennskap til de nyeste verktøyene som blir brukt ute hos de store entreprenørene, sier Morten.

Som tidligere prosjektleder i Vestre Toten kommune har Morten gjort seg noen bemerkninger om bransjen. De store byggherrene, som for eksempel Nye Veier og Statens vegvesen, implementerer i stadig større grad digitale løsninger. Derfor kan det være en klar fordel for studentene å være oppdatert på det digitale grønne skiftet i anleggsbransjen.

«Jeg prøver å oppfordre studentene til å ta hjelpemidler i bruk og bli effektive når de først er ute. […] Vi får digitaliseringstankegangen ut i vei, vi prøver å få innblikk i hva som foregår – at vi er oppdaterte på hva entreprenørene har gjort og hvordan de gjør det.»

Hvordan skal Infrakit brukes i pensum?

Morten forteller at fagskolen er i gang med å utvikle et tverrfaglig opplegg innenfor BIM-programmet, og at de gjerne ser på helheten i et prosjekt. Dette inkluderer alt fra reguleringsplan, krav og innhold samt prosjektering. Tverrfaglig sett kan Infrakit brukes i flere av emnene i studiene i anleggsfagene. og heltidsstudentene som avsluttet anleggsstudiet 19AN er allerede i gang med bruk av Infrakit plattformen gjennom ulike prosjekter på skolen.

«Prosjekteringsfasen kan legges inn i Infrakit, […] og i neste fase kobler man prosjekt og innmåling mellom Infrakit. I anleggs klassen blir det lært bort grunnleggende prosjektering av vei og VA, og slike modeller kan du eksportere og legge inn i Infrakit. Og i DAK og dokumentforståelse bruker de Gemini Terreng til å lage modeller, som de legger ut på Infrakit. Da prosjekterer de inne og tar de med seg Infrakit på nettbrettet ut, for å se om innmålingene fra terrenget stemmer og om det er byggbart.»

Videre forteller Morten at skolen bruker en god del tid på det rette opplegget. Hovedtanken er likevel å få ting på plass, slik at studentene blir vant med de beste verktøyene på markedet. Morten avslutter med å si at det ikke er utenkelig at studentene på Fagskolen Innlandet i fremtiden kommer til byggherrer som bruker Infrakit, og at det dermed er viktig at de har fått opplæring i tidsriktige verktøy.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.