Takk for interessen! Detaljer for møtet og link til webkonferansen er sendt deg på epost.

Ser frem til å snakke med deg.

Med vennlig hilsen
Infrakit Norge