Infrakit biedt aannemers mogelijkheden voor meer efficiënte project- en kwaliteitscontrole

Infrakit biedt een gecentraliseerd cloudplatform voor aannemers om de controle te behouden over alle bouwfasen en zo efficiënter en duurzamer te kunnen werken. Voor projectmanagers staan voor de uitdaging om te voldoen aan de projectvereisten van de opdrachtgever met betrekking tot de opleveringsdatum, kwaliteit en begroting. Aannemers moeten de beschikking hebben over alle projectinformatie om daaraan te voldoen en Infrakit maakt dit mogelijk door hen in staat te stellen visuele realtime informatie te beheren en te delen.

Infrakit biedt volledige controle over alle projectfasen

Infrakit maakt nauwkeurige procesmonitoring mogelijk, waardoor alle werkzaamheden beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Hierdoor kunt u bouwen volgens de specificaties, met minder fouten, minder nabewerking en minder claims. En wel zo handig: de overdrachtsdocumentatie is direct beschikbaar, zodra het project is voltooid.

Door data, mensen en machines met elkaar te verbinden, zorgt Infrakit ervoor dat alle bij het project betrokken partijen over de meest recente plannen en schema’s beschikken. Dit voorkomt verspilling van middelen en dure fouten, wat uiteindelijk leidt tot een duurzamere manier van werken. Al deze voordelen gelden ook voor eventuele bij uw projecten betrokken onderaannemers.

Infrakit heeft een ontzettend brede selectie aan integratiepartners, zodat het met vrijwel alle apparatuur- en softwaremerken kan worden gebruikt.

“Het is heel gemakkelijk om rechten toe te wijzen in Infrakit. Het bijhouden van de vorderingen van zowel de projectleiders als de bouwvakkers is bijzonder overzichtelijk. We hebben directe en persoonlijke training gekregen van Infrakit en iedereen weet precies wat ze moeten doen.”
– Henrik Bertelsson over de casus Vestre Vei.

De overdrachtsfase is stressvrij, omdat alle constructie-informatie in Infrakit is opgenomen.

Volgens Janne Neste en Jenna Karppanen van project Streets of Kallvik is de eenvoudige communicatie één van de belangrijkste voordelen van Infrakit.

“Wanneer de overdracht nadert, neemt Infrakit enorm veel werkdruk weg bij alle partijen, omdat al het materiaal gecentraliseerd is en iedereen over dezelfde actuele informatie beschikt. Dit geldt vooral voor grote projecten zoals het onze. Zonder Infrakit zou iedereen enorme stapels papierwerk en andere administratie moeten verwerken. Het feit dat alles gecentraliseerd is en dat we documenten kunnen doorzoeken aan de hand van hun verschillende codes, maakt het werk veel efficiënter.”

Damyanti Rathore
May 6, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.