‘Infrakit is niet meer weg te denken in ons hedendaagse werk’ Jan Boerman, landmeetkundige bij Dunnewind Groep in Ommen.

Hij is een ‘oude rot in het vak’. Jan Boerman werkt onder andere als landmeetkundige bij Dunnewind Groep in Ommen. Het bedrijf specialiseert zich in grond-, weg- en waterbouw, sloopprojecten, transport en het inzamelen van afval. Met een arbeidshistorie die voor Boerman begon als kraanmachinist, kwam Boerman na eerst uitvoerder te zijn geweest in de rol van landmeter terecht. De inmiddels 60-jarige deskundige geniet nog elke dag van zijn vak, dat niet alledaags te noemen is. Het is dan ook geen wonder dat we Boerman ook terugvinden als gastdocent bij BOB ingenieursbureau Zondag in Bruchem en het Zone College in Zwolle. Ook de rol van leermeester aan stagiaires -onder andere bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) te Zwolle- is hem op het lijf geschreven. Boerman houdt van zijn vak en doet er zelf alles aan om te innoveren. We spreken hem om die reden over de rol die Infrakit speelt bij Dunnewind Groep.

 

Het tijdperk voor Infrakit

“Om de kracht van Infrakit uit te kunnen leggen, is het belangrijk om te weten hoe alles in zijn werk ging voordat Infrakit ons hielp”, opent Boerman het gesprek. “Als voorbeeld noem ik het uitvoeren van een rioolbestek. Vroeger moest je elke twee dagen opnieuw alle nieuwe putten en uitleggers inmeten op locatie. Dat was zeer arbeidsintensief, niet alleen qua uren op locatie en reistijd, maar ook als het gaat om de administratie ervan. Diezelfde administratie moest dan verdeeld worden onder iedereen die daar voor het project inzage in moest hebben. Als iemand even niet op zat te letten, dan kon het maar zo gebeuren dat er een verouderde tekening werd gepakt.”

‘Voor Boerman is duidelijk dat Infrakit zichzelf terugverdient’

Door de komst van Infrakit als gecentraliseerde bron van informatie werkt alles nu veel sneller en betrouwbaarder, schetst Boerman. “Infrakit is een ‘Single Source of Truth'”, stelt hij. “Meetgegevens zijn direct en centraal beschikbaar in de meest recente variant, voor iedereen die toegang tot die gegevens moet of mag hebben. Het toevoegen en raadplegen van de gegevens gebeurt op de meest directe manier, via de Cloud. En gewoon ‘in het veld’.” Als voorbeeld vertelt Boerman over de koppeling van Infrakit met de 3D-machinebesturing op de kraan: “Onze Leica GPS-unit op de kraan koppelt meetgegevens terug aan Infrakit. Deze zit op haar beurt weer gekoppeld aan de 3D-machinebesturing van de kraan. Ik kan -op afstand- de door de kraan gemeten punten in Infrakit oproepen, omdat de machinist tijdens het graafwerk puntmetingen kan doen. Zo monitoren we op afstand het proces en kunnen ook op afstand bijsturen als het nodig is. Alle gegevens zijn meteen beschikbaar in Infrakit.”


Ook vanuit de lucht

De vooruitgang staat niet stil, merken we, wanneer Boerman vertelt over de inzet van drones door Dunnewind Groep. “We vliegen met een drone het terrein in, of beter gezegd, er overheen. Met de data die de drone inscant kunnen we enorm veel. Zo maak ik er met behulp van AutoCAD lijndata van naar de normen van de NLCS. Dat levert zeer nauwkeurige revisietekeningen op, die op de centimeter kloppen. Deze revisietekeningen slaan we bij het betreffende project in Infrakit op, voor iedereen die er mee moet werken. Met de dronetechniek kunnen we ook volumeberekeningen voor grondwerken maken en deze als ondergrond gebruiken in Infrakit. We kunnen allerhande analyses loslaten op de met de drone gegenereerde data. Aannemers kunnen via Infrakit meekijken naar deze gegevens en beschikken dankzij Infrakit over een schat aan informatie die voor het project van belang is. Zo kan simpelweg alleen de status van een project al overzichtelijk weergegeven worden. En wederom: het is een ‘Single Source of Truth’. Je ziet letterlijk ‘het laatste nieuws’ over je project. Hoe mooi is dat?”

 

Infrakit verdient zichzelf terug

Voor Boerman is duidelijk dat Infrakit zichzelf terugverdient. “Als je kijkt naar de mogelijkheden om betrouwbare data tot je beschikking te hebben, op ieder gewenst moment en op iedere locatie, dan weet je genoeg. Op deze manier werken scheelt naar mijn schatting één man 20 uur in de week. Zelf gebruik ik Infrakit op een tablet met een GPS-antenne. Ik werk op de centimeter nauwkeurig met dat systeem en voedt daarmee Infrakit. Daarmee sla ik rechtstreeks een complete serie administratieve handelingen over, ik spaar er tijd mee en alles is direct beschikbaar voor iedereen die moet werken met die data. Dat ik zelf op de kraan heb gezeten scheelt natuurlijk enorm, ik weet wat de mensen in het veld nodig hebben. Voor Dunnewind Groep is het werken met Infrakit niet alleen voor ons bedrijf zelf een enorme vooruitgang, vooral onze klanten profiteren er enorm van. Transparantie is het sleutelwoord in de huidige tijd. Betrouwbaarheid van data wordt steeds belangrijker. Met Infrakit biedt Dunnewind Groep de klant een service die vroeger gewoonweg niet mogelijk was. Snelle inzage in gegevens, die kloppen en continu geüpdatet worden. Geen discussies over metingen meer. Iedereen vaart er wel bij.”

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.