Seuraavan sukupolven Leica ConX integraatio nyt saatavilla

Infrakit on integroinut Leica ConX yhteistyöpilvipalvelutyökalun kautta Leica Geosystemsin Leica MC1, iCON site ja Captivate ohjelmistoratkaisut. Tämä mahdollistaa projektin edistymisen valvonnan työmailla, joissa käytetään useiden eri toimittajien laitteistoja.

Ensimmäiset Leica MC1 mittapisteet siirrettiin automaattisesti Valtatie 4 työmaalla.

Vuonna 2018 alkanut hanke valmistuu vuoteen 2023 mennessä, ja sen asiakkaana on Väylävirasto. Projektissa valtatietä 4 parannetaan Jyväskylän Kirrin ja Laukaan Vehniän välillä. Kirrin ja Makkarajoen välillä moottoritie on linjattu uuteen maastokäytävään ja Makkarajoen ja Vehniän eritasoliittymän välillä moottoritie sijoittuu nykyiseen maastokäytävään.

Valtatie 4 rakennetaan 2+2 kaistaisena keskikaistalla varustettuna moottoritienä. Moottoritien lisäksi koko välille
rakennetaan rinnakkaistie.

Valmistuessaan hanke sujuvoittaa liikennettä ja lisää turvallisuutta uusien liittymien, uuden rinnakkaisväylän ja uusien kevyen liikenteen väylien avulla. Valtatien parantamisella edistetään myös Jyväskylän kaupungin elinkeinoelämän ja asuinrakentamisen maankäyttöä.

(Destia.fi)

Markku Palkama Destialta kertoo, että työmaa on edistynyt hyvin, usean eri koneohjausjärjestelmän käytöstä johtuvista satunnaisista haitoista huolimatta. “Pisteet ovat osa Destian laadunvalmistusjärjestelmää. Se, että pystymme tämän integraation avulla viemään ne suoraan Infrakitiin on mahtavaa. Kaiken kaikkiaan on sujunut hyvin.”

Tämän mahdollisti Leica Geosystemsin ja Infrakitin välinen yhteistyö. Seuraavan sukupolven integraatio tarjoaa mahdollisuuden siirtää Leican eri teknologioista pisteitä Infrakitiin.

“Päivitetty integraatio Leica ConX:n ja Infrakitin välillä mahdollistaa Leica MC1, iCON site ja Leica Captivaten toteumatietojen välityksen Infrakitiin.” kertoo Michele Costa Leicalta.

Tämä on saatavilla kaikille nykyisille ja tuleville asiakkaillemme tänään. Integraatio aktivoidaan alue alueelta ja tästä vastaa Leican paikalliset myyntiorganisaatiot. “Käyttöliittymien integroiminen Infrakitin kanssa on suuri etu asiakkaillemme infraprojektien digitalisoimisessa ja tehokkuuden parantamisessa yksinkertaisemman datan käsittelyn kautta.” sanoo Mattias Korall Hexagonilta.

Leica Geosystems tukee raskaan rakennusalan digitalisointia tarjoamalla mullistavan ohjelmistoalustan kaikkiin koneenohjausratkaisuihin. Leica MC1 yhdistää kaikki konesovellukset ja luo monitoimisen ohjelmistoratkaisualustan kaikkien raskaan rakentamisen koneiden ohjaamiseen ja automatisoimiseen.

Infrakit – Your digital transformation partner

Infrakit on pilvipalvelu infra-alan rakennushankkeille, ja yrityksellä on visio kestävästä infrarakentamisesta. Infrakit tarjoaa reaaliaikaista tilannetietoa ja tiedonkulkua rakennustyömaalle ja sieltä edelleen kaikille hankkeen osapuolille. Infrakit on riippumaton alusta, joka integroi kaiken merkkiset CAD-järjestelmät, mittalaitteet ja koneohjausjärjestelmät, mikä mahdollistaa ennennäkemättömän reaaliaikaisen työmaan johtamisen ja hallinnan johtaen jopa 20 % säästöihin hankkeiden kokonaiskustannuksissa. Yhtiö on auttanut asiakkaitaan digitalisoimaan infrahankkeitaan vuodesta 2010 lähtien, Infrakitin avulla on rakennettu infrakohteita yli 30 miljardin euron edestä yli 2000 hankkeessa 11 maassa.

Leica Geosystems – when it has to be right

Mittaus– ja tutkimusmaailmaa jo lähes 200 vuoden ajan mullistanut Hexagoniin kuuluva Leica Geosystems kehittää kattavia ammattilaisratkaisuja. Muun muassa ilmailun ja puolustuksen sekä turvallisuuden, rakentamisen ja valmistuksen, ammattilaiset luottavat laatutuotteistaan ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämisestä tunnettuun Leica Geosystemsiin kaikissa paikkatietotarpeissaan. Tarkoilla ja täsmällisillä kojeilla, pitkälle kehitetyillä ohjelmilla ja luotettavilla palveluilla Leica Geosystems tuo joka päivä lisäarvoa maailmamme tulevaisuuden parissa työskenteleville.

Hexagon on anturien, ohjelmisto- ja autonomisten ratkaisujen maailmanlaajuinen johtaja. Hyödynnämme tietoja tehokkuuden, tuottavuuden ja laadun parantamiseksi teollisissa, tuotanto-, infrastruktuuri-, turvallisuus- ja liikkuvuussovelluksissa. Teknologiamme vaikuttavat kaupunki- ja tuotantoympäristöjen ekosysteemeihin ja parantavat niiden yhdistettävyyttä ja autonomisuutta — skaalattavaa ja kestävää tulevaisuutta varten.

Hexagonin Geosystems-osasto on tietotekniikan markkinajohtaja. Sillä on ainutkertainen geospatiaaliseen ja teollisiin ratkaisuihin keskittyvä portfolio, jonka avulla eri alojen ammattilaiset pystyvät ymmärtämään tarkoin toimintaympäristöään ja suoriutumaan paremmin työstään.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) -yrityksellä on arviolta 21,000 työntekijää 50 eri maassa, ja sen liikevaihto on noin 3.8 miljardia euroa.

Damyanti Rathore
April 9, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.