Onko digitalisaatio vain suurille urakoitsijoille, vai voivatko pienemmät tiimit hyötyä yhtä paljon?

Kilpailu rakentamisessa on kovaa, mutta pienemmät urakoitsijat voivat tasoittaa pelikenttää omaksumalla uutta pilviteknologiaa. Hyötyjä on lukuisia, esimerkiksi mittauksen kustannussäästöt, virtaviivaistettu toimiston ja kentän välinen yhteistyö, parempi projektinhallinta ja hallittu läpinäkyvyys sidosryhmille.

Onneksi Infrakit tarjoaa ratkaisuja, jotka on suunniteltu auttamaan niin pieniä kuin suuriakin urakoitsijoita.

Luonnollisesti teemme yhteistyötä suurten rakentajien kanssa, mutta tässä on muutamia tapoja joilla pienemmät toimijat nousevat uudelle tasolle Infrakitin avulla!

Tekniikan vakiointi

Siinä missä suuremmat toimijat ja projektit saattavat vaatia paljon työkaluja erilaisten sidosryhmien tyydyttämiseksi, pienemmät urakoitsijat voivat usein olla ketterämpiä ja käyttää vähemmän työkaluja luovalla tavalla.

Tiedonhallinnassa on helppo soveltaa ”yhtä totuuden lähdettä” kun voit ottaa ratkaisut käyttöön laajasti ja kouluttaa tiimisi muutamassa tunnissa.

Infrakit Survey – sovelluksen avulla vähennät merkittävästi mittauskustannuksia (sekä suoria että epäsuoria) tekemällä itse laadunvarmistusta ja muita mittauksia suoraan Infrakitiin.

Parempi viestintä ja helppo tietojen jakaminen kaikkien sidosryhmien kanssa:

Olivatpa projektin jäsenet toimistolla, työmaalla tai etätöissä niin pilvipohjaiset alustat kuten Infrakit, varmistavat, että kaikki ovat ajan tasalla.

Karttapohjainen dokumenttien/tiedostojen jakaminen, reaaliaikaiset päivitykset ja viestintäkanavat pilvialustalla tarjoavat tilannekuvaa, tehostavat yhteistyötä ja vähentävät väärinkäsitysten todennäköisyyttä.

Tiedon jakamisen vaikutus työntekijöihin:

Yleisesti ottaen alasta riippumatta, mitä suurempi organisaatio sitä enemmän byrokratiaa.

Pienemmät urakoitsijat pystyvät navigoimaan byrokratian läpi ja tekemään nopeampia päätöksiä, jotka lisäävät tuottavuutta.

Kun ”data on taskussa” ja laajalti saatavilla, työmaan työntekijät ovat entistä itsenäisempiä ja työn mielekkyys kasvaa.

”BIM in the Field” ja tallennetut näkymät mahdollistavat olennaisten tietojen jakamisen oikeiden ihmisten kanssa oikeaan aikaan.

 

Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys:

Helppokäyttöisten laadunvarmistustyönkulkujen ja aikaleimattujen kuvien avulla Infrakit mahdollistaa täydellisen jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden, mikä auttaa turvaamaan urakoitsijan etuja riitatilanteissa.

Infrakit ei ole vain työkalu – se on strateginen etu. Yksinkertaisten työnkulkujen, kustannustehokkaan mittauksen ja edistyksellisen tiedonhallinnan ansiosta Infrakit on osoittautunut välttämättömäksi suurille ja pienille urakoitsijoille, jotka pyrkivät menestymään kilpaillussa rakennusympäristössä.

Katso myös, miten Infrakit voi auttaa rakennusalan tarjouskilpailuissa

 

John Frost
Helmikuu 2024