Porin kaupungin pilottihanke

Myynti-insinöörimme Jero Juujärvi kertoo Porin kaupungissa tehdystä Infrakit-pilottihankkeesta:

Tarpeet

Porin kaupungilla on ollut jo pitkään ohjelmassa kehittää infrarakentamista digitaaliseen suuntaan. Tavoitteena on ollut ottaa koneohjaus käyttöön mahdollisimman nopeasti, nykyaikaistaa työkohteen dokumentointi ja tehostaa koko infrarakentamisen prosessia.

Pohdimme asiaa Porin kaupungin kaupunkimittausyksikön päällikön Olli-Pekka Ihalaisen kanssa ja päädyimme tekemään pilotin Lautamiehentien uudisrakennuskohteessa. Pilottiin päätettiin ottaa Infrakitin lisäksi Novatron-koneohjauskaivuri. Vesihuolto- ja katusuunnittelulta vaadittiin myös mallipohjaisia suunnitelmia.

Projektin tavoitteena oli saada parempi ymmärrys, mitä kaikkea uusi tietomallipohjainen rakentaminen pitää sisällään ja kuinka hyvin Porin kaupunki pystyisi hyödyntämään sitä tulevaisuudessa.

Projekti

Pilotissa käytettiin paljon työnjohdon työmaaseurantaa, raportointia ja lokaatiopohjaisten kuvien ottamista. Myös mittamiesten vastuu ja työnkuva muuttuivat, kun koneohjauskaivuri otti toteumat heidän puolestaan ja aikaa säästyi laadunvalvontaan.

Projektissa oli monia haasteita. Ehkä suurin oli se, että Infrakit-pilotoinnista päätettiin viikkoa ennen kuin rakentaminen alkoi, ja kiire aiheutti suuria paineita suunnittelijoille. Mallikelpoisten suunnitelmien tekeminen vaati jonkin verran opettelua. Niitä käytiin läpi ja kehitettiin vielä kuukausi rakentamisen aloittamisesta.

Vaikka Porin kaupungin infratiimi oli ylikuormitettu, kiirettä piti ja monia muita hankkeita rakennettiin samanaikaisesti, pääsimme Porin kaupungin kanssa hyvään lopputulokseen.

Saimme kerättyä esimerkiksi tietoa siitä, miten putkikaadot, massat ja vesijohtojen päät olivat maan alle rakennettu. Näitä kerättyjä toteumatietoja pyritään hyödyttämään kohteen tulevissa projekteissa.

Saavutettu hyöty

Kun olimme saaneet projektin päätökseen, kävimme läpi Infrakitin hyötyjä ja ynnäilimme säästettyä aikaa.

Käytimme karkeaa hyötyarviota, jossa kävimme läpi jokaisen projektin osallistujan kanssa Infrakitin tuomat säästöt läpi. Vertasimme näitä tunteja projektin kustannusjakaumaan ja sen jälkeen vuoden kokonaisinvestointeihin.

Harmiksemme huomasimme, että Porin kaupunki säästäisi vain 207 510 € vuodessa, eli vain 3,46% säästöä. Toki Infrakitin säästö oli 11,5 kertainen kustannuksiin verrattuna, mutta paljon parempaan olisimme varmasti päässeet, jos pilotin alussa olisimme käyneet asiat paremmin läpi ja valmistautuneet rakentamiseen enemmän.

Uusien asioiden haltuunotto on aina haastavaa ja ideaalin tuloksen saaminen mahdotonta. Yleensä olen nähnyt +5% säästöä piloteissa ja prosessien kehittämisestä pääsemme lähemmäs 20% säästöä

Ero aiempaan

“Itse olisin halunnut nähdä enemmän koneohjausta pilotissamme, mutta emme saaneet urakkaan riittävää määrää koneohjauksella varustettua kalustoa. Kilpailutuksessa onkin jatkossa huomioitava kaivinkoneiden varustus. Työnjohto kiitteli erityisesti sitä, että kaikki suunnitelmat olivat helposti saatavissa sähköisessä muodossa työmaalle, jopa mobiililaitteilla. Samoin dokumentointi helpottui” sanoo Olli-Pekka Ihalainen.

Infrakitin käyttö jatkossa

Tarkoituksena on käyttää Infrakit-pilvipalvelua työmaan kokonaisvaltaiseen hallintaan syksyllä 2019 alkavassa projektiossa.

Suosittelisitko Infrakitiä myös muille?

“Suosittelen kaikkia infrarakentajia kokeilemaan ja tutustumaan Infrakittiin. Sanoisin, että Infrakit sopii kaikkiin kohteisiin, joiden budjetti on 20.000 eur ja siitä ylöspäin. Samalla saadaan laadunvalvontaan tehokkuutta ja seurattavuutta, mikä taas helpottanee kunnossapitoa”, Olli-Pekka Ihalainen toteaa.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.