Norjan tievirasto rakentaa uutta E18 tietä

Norjan tievirasto (Statens Vegvesen) luo fiksuja ja selkeitä liikenneväyliä läpi Norjan ja on vastuussa maan omista ja eurooppalaisista teistä. Tämä virasto täyttää eri rooleja tieverkoston ylläpitämiseksi – tilaajan, valtion viraston ja asiantuntijan roolit.

Tällä hetkellä Norjan tievirasto on rakentamassa uutta E18 Vestkorridorenia (läntistä väylää) ja virasto on vastuussa sekä suunnittelusta että rakentamisesta. Tämä projekti on osa Oslon pakettia 3 (Oslopakke 3) ja sisältyy kansalliseen liikennesuunnitelmaan 2018–2029.

Infrakitiä käytetään projektissa. Tästä haastattelimme Marius Fidje Hope BIM koordinaattoria, joka on vastuussa E18:sta Koska hän on vastuussa Infrakitin käytöstä, halusimme kysyä hänen kokemuksistaan alustan kanssa.

Projekti ja suunnitelmat

E18 on suuri projekti, joka jakautuu kahteen vaiheeseen; E18 Lysaker – Ramstadsletta ja E18 Ramstadsletta – Nesbru. Vanha tie tarvitsee kunnostusta ja on hyvin kiireinen osa tietä, jota vaivaa ääni- ja ilmansaasteet, ruuhkat ja huonot julkisen liikenteen yhteydet.

Uusi E18 tulee olemaan toimiva tie, joka fasilitoi kaupungin kehitystä, mikä tarkoittaa sitä, että yhä useampi pystyy kulkemaan julkisilla, pyörällä tai kävellen. Projektin ensimmäinen vaihe on jo alkanut ja alustavien arvioiden mukaan tulee valmistumaan 2028. Tievirasto on myös aloittanut kaavoitussuunnitelman projektin toiselle vaiheelle E18 Ramstadsletta – Nesbru, jonka pitäisi valmistua 2023.

Infrakitin käyttö projektissa

Marius kertoo Anderssin ottaneen yhteyttä E18 infra-alan tapahtumassa. Tämän takia Infrakit valittiin projektiin mukaan.

”Norjan tievirasto ymmärsi, että Infrakit sopii projektin tarpeisiin erinomaisesti, erityisesti kuvien hallinnan osalta,” Marius sanoo. ”Infrakit hankittiin sen erinomaisten kuvien hallinnan takia, sen käyttö onnistuu helposti ja intuitiivisesti. On helppo ladata, etsiä, lajitella ja jälkikäteen ajatellen myös ottaa kuvia.”

Tällä hetkellä Marius on täydessä vauhdissa opettamassa projektin työntekijöille, kuinka Infrakitiä käytetään puhelimilla ja tableteilla. Hän on myös tehnyt yksinkertaisen ohjeen käyttäjille. Tämän lisäksi Anders on saatavilla avuksi, jos sille on tarvetta. Yhä useampi on ottanut Infrakitin käyttöön projektissa ja Marius arvioi, että kuvia on otettu tähän mennessä noin 980.

Norjan tieviraston johto haluaa työntekijöidensä olevan avarakatseisia ja käyttävän uusia työkaluja parempien tulosten saavuttamiseksi.

”Voi olla haastavaa saada kaikkia mukaan ja on tärkeää olla asettamatta rimaa liian korkealle,” sanoo Marius ” On otettava huomioon, että virheitä sattuu, mutta ihmisten on tärkeää uskaltaa kokeilla ja tehdä virheitä. Suurin haaste tähän mennessä on luultavasti työkalun teknologian yksinkertaistaminen, jotta ihmiset uskaltavat käyttää sitä.”

Marius päättelee, että loppujen lopuksi halu käyttää digitaalisia työnkaluja, kuten Infrakitiä johtuu sekä halusta että kiinnostuksesta eikä iästä. Halu kokeilla uutta voi olla yhtä vahva, ellei vahvempi 65-vuotiaissa kuin 35-vuotiaissa.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.