Luoman ratapenkereen stabiliteetin parantaminen

Lähtökohta

Luoman ratapenkereen stabiliteetin parantaminen aloitettiin 10/2018 ja työ valmistuu 31.7.2019. Työ sisältää radan stabiliteetin parantamista lamellistabiloinnilla ja putkittamalla olemassa olevia ojia, sekä radan kuivatuksen parantamista niin suotosalaojilla ja rakentamalla hulevesilinjoja. “Olemme toteuttaneet paljon vastaavanlaisia urakoita. Olemme olleet toteuttamassa useita eri kohteita rataosalla Salo – Turku. Tällä rataosuudella tehtävien töiden yhteydessä kirjoitettiin myös uusi stabilointityön ohje yhteistyössä VR Track Oy:n ja Liikenneviraston kanssa. Tämän ohjeen mukaisesti ratapenkereen stabiliteetin varmuutta parannetaan myös Luoman ratapenkereellä”, kertoo työpäällikkö Risto Lindroos Ralf Ajalinilta.

Hankkeessa tehdään rataa purkamatta radan stabiliteettia parantava rakenne, joka estää radan painumista. Kuivatuksen osalta rakennetaan veden poistamiseksi radan rakenteista suotosalaojia (=karkeasta kiviaineesta tehty salaoja) johtamaan ratarakenteisiin kertyvä vesi hulevesilinjoihin.

 

Infrakitin käyttö hankkeessa

”Tämä hanke on yksi pilottihanke Infrakitistä ja sen soveltuvuudesta ratahankkeisiin. Kesti hetken lämmetä ajatukselle, mutta nyt kannatan sitä. Ensimmäinen hanke oli Keravan läntisen tavaraliikenneraiteen rakentaminen. Silloin käytimme hankkeessa ulkopuolista konsulttia. Palkkasimme vuosi sitten 3D- asiantuntijan, mikä mahdollisti meillä ottaa Infrakit täysin hankkeiden käyttöön. Meillä on myös Hangon AKS projektissa Infrakit käytössä ja kokemukset ovat olleet hyviä”, kertoo Risto Lindroos Ralf Ajalinilta.

Infrakitin hyödyt hankkeessa ja ero entiseen

“Käytämme Infrakitiä myös kuvapankkina, ja mestarit käyttävät Infrakitiä kännyköissä työn seuraamiseen reaaliaikaisesti työmaalla. Kaikki 3D-laitteet on linkitetty Infrakitiin ja saamme kaikki tiedot, mitä koneet tekevät ja dokumentaatiotiedot Infrakitin avulla. Tilaajalla on myös käyttöoikeudet ohjelmaan, jolloin tieto on myös heidän käytössä.”

”Infrakitin suurin hyöty on se, että toteumatiedot ja suunnitelmat kentällä on koko ajan nähtävissä. On myös helppo paikantaa maastossa oma sijainti ja nopeasti tarkistaa asioita.”
Tänä päivänä kun myös 3D-malli on ladattavissa Infrakittiin niin kentällä ohjelmasta saa vielä enemmän informaatiota”, Risto Lindroos sanoo.

”Tässä on todella iso ero entiseen, ennen piti ladata pdf ja sitten yrittää hahmotella itsensä paikalle – siihen verrattuna todella iso parannus. Henkilökohtaisesti käytän Infrakitiä tarjouslaskentavaiheessa, jolloin mitään ei ole vielä merkitty maastoon, paikantamaan itseni Infrakitillä. Tiedän mihin kohtaan on tarkoitus rakentaa silta jne., vaikka niitä ei ole mitenkään merkitty maastoon.”

Suosittelisitko Infrakitin käyttöä vastaavissa hankkeissa?

”Suosittelen, käyttöön otossa pitää olla osaava ihminen, pääkäyttäjä, joka valvoo ja tallentaa perustiedot. Ilman omaa 3D-osaajaa hyöty jää saamatta. Nyt en enää jättäisi Infrakitiä pois, helpottaa töitä merkittävästi,” toteaa Risto Lindroos Ralf Ajalinilta.

Published 10.6.2019

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.