Fagskolen Innlandet opettaa opiskelijoitaan käyttämään Infrakitiä

Fagskolen Innlandet on Norjan suurin julkinen ammattikoulu, jossa opiskelee yhteensä noin 1 500 opiskelijaa. Koulun opintotarjonta on koko Itä-Norjan laajin. Niihin lukeutuvat muun muassa rakentaminen ja rakennusten tietomallinnus (BIM). Rakentamisen opintotarjontaan sisältyy oppiaineita kuten geomatiikka, rakennusten tietomallinnus rakentamisen tarpeisiin, tarjouslaskenta ja laskenta, projektinhallinta, kunnallistekniikka, 3D-mallinnus sekä hallinto, talous ja markkinointi.

Fagskolen Innlandetiin hakevatkin usein juuri oppilaat, joilla jo on ammatillinen tutkinto ja jotka haluavat parantaa osaamistaan entisestään. Infrakitiä käytetään koulussa useammilla eri aloilla, mutta erityisesti maanrakennuksen opetuksessa.

Haastattelimme koulun rakennustekniikan aineopettajaa ja entistä Vestre Totenin kunnan projektipäällikköä Morten Flaglienia siitä, miten Infrakitia tulisi käyttää opetuksessa ja miten alustan tuntemus voi hyödyttää oppilaita työelämässä.

Miksi Infrakitia tulisi käyttää opinnoissa?

Morten kertoo, että hän tutustui Andersiin ja Infrakitiin ensimmäistä kertaa työskennellessään geomatiikan tehtävissä Norjan valtion tiehallinnossa Statens Vegvesenissä, mutta alkoi käyttää Infrakitiä projekteissa itse vasta työskennellessään Vestre Totenin kunnan projektipäällikkönä. Koulu halusi käyttää Infrakitiä osassa opintoja tarjotakseen opiskelijoille paremmat valmiudet työelämään, missä osa näistä tulee tulevaisuudessa käyttämään vastaavia ohjelmistoja.

”On tärkeää tuntea uusimmat työkalut, joita isot urakoitsijat käyttävät”, Morten toteaa.

Projektipäällikön uransa myötä Mortenilla on mielipiteitä alasta. Isot rakentajat, kuten Nye Veier ja valtion tiehallinto Statens Vegvesen, käyttävät koko ajan enenevissä määrin digitaalisia ratkaisuja. Opiskelijat voivat siis hyötyä merkittävästikin siitä, jos he ovat rakennusalan digitaalisen ja ekologisen murroksen suhteen ajan tasalla.

”Yritän rohkaista oppilaitani käyttämään erilaisia apuvälineitä ja työskentelemään tehokkaasti päästyään työelämään. […] Teroitamme digitaalista ajattelutapaa. Pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä alalla tapahtuu ja pysyttelemään ajan tasalla siitä, mitä eri urakoitsijat tekevät ja miten.”

Miten Infrakitia tulisi käyttää opetuksessa?

Mortenin mukaan ammattikoulu kehittää parhaillaan poikkitieteellistä ohjelmaa, joka toimii BIM-ohjelmiston puitteissa. Hänen mukaansa koululla pyritään aina tarkastelemaan projekteja kokonaisuuksina. Tähän lukeutuvat projektin kaikki aspektit aina kaavoitussuunnittelusta erilaisiin vaatimuksiin sekä sisältöön ja suunnitteluun. Monipuolista Infrakitiä voidaan käyttää useissa eri oppiaineissa, mukaan lukien maa- ja vesirakentamisen oppiaineet. Luokan 19AN kokopäiväiset rakentamisen opiskelijat käyttävät lisäksi jo nyt Infrakit-alustaa useisiin eri projekteihin.

”Suunnitelmat voidaan syöttää Infrakitiin, minkä jälkeen projekti ja sen mitat yhdistetään sovelluksessa. Rakennusluokassa opetetaan teiden sekä vesi- ja viemäriverkoston perussuunnittelua. Nämä mallit on mahdollista viedä tai lisätä Infrakitiin. Tietokoneavusteisessa suunnittelussa ja asiakirjojen kartoituksessa opiskelijat luovat Gemini Terrain -ohjelmistolla malleja, jotka he sitten julkaisevat Infrakitissä. He tekevät suunnitelmat sisätiloissa ja ottavat sitten Infrakitin tabletilla mukaan ulos, missä he voivat korjata mittoja tarvittaessa ja tarkistaa rakennettavuuden käytännössä.”

Morten kertoo myös, että koulu käyttää paljon aikaa sen varmistamiseen, että suunnitelmista tulee juuri oikeanlaiset. Keskeisenä ajatuksena on varmistaa, että opiskelijat voivat totutella markkinoiden johtaviin työkaluihin jo opintojen aikana. Lopuksi Morten toteaa, ettei ole kovin kaukaa haettu ajatus, että Fagskolen Innlandetin opiskelijoista tulee tulevaisuudessa rakentajia, jotka käyttävät itse Infrakitiä. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että opiskelijat saavat opastusta nykyaikaisten työkalujen käytössä jo varhain.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.